Psykologisk Sælgertræning

DYBDE PSYKOLOGISK SÆLGERTRÆNING  dybdepsyklogisk_saelger

Et effektivt sælgerkursus

Formål:
Selv de bedste sælgere har med mellemrum brug for at få styrket deres selvtillid, samt få nye indtryk, for til stadighed at kunne bevare deres topposition. Uden dygtige sælgere kan en virksomhed ikke overleve.
At give deltagerne en ny dimension i salgs- og samarbejdssituationer ved større kendskab og indsigt i det, for de fleste ubevidste usynlige tegn- og symbolsprog, men som alle anvender.
Deltagerne får et suverænt indblik i kroppens skjulte signaler, for dermed at blive bedre til at forstå og styre eget kropssprog, samt at aflæse andres.
Ligeledes får deltagerne et eminent værktøj til at bruge det talte sprog mere bevidst.
En af hjørnestenene i undervisningen er “De store E’er”, der blandt andet står for energi og erkendelse. Hvilket er en del af forudsætningerne for at kunne flytte sig og tilegne sig ny viden og færdigheder.
Dybde Psykologisk Sælgertræning kan med fordel udbygges med ingredienser fra Elefant-sprog.
Kurset er firmarelateret og målrettes virksomhedens medarbejderes behov. Kursusvarigheden går fra en halv dag til flere ugers varighed.
Klik her og læs info artikel
(PDF Dybde Psykologisk Sælgertræning)

Mål:
At gøre deltagerne mere bevidste om hvordan aktiv kundeservice bruges for at opnå det ønskede resultat.

At give deltagerne en række lette “værktøjer”, som straks efter kursus kan anvendes med succes.

At sætte deltagerne i stand til hurtigt, sikkert og effektivt at opsamle, fastholde samt bruge de købssignaler, som kunderne sender ud.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle sælgere og servicemedarbejdere, der har brug for et effektivt værktøj.

Indhold:
Undervisningen relateres til deltagernes egen situation og de virkemidler, der er brug for i den henseende.

Varighed:
Fra 2 – 5 dage eller 6 – 8 aftenmoduler afhængig af indhold.

Underviser:
Psykologisk Udviklingskonsulent Morgan Gersdorff. Tidl. direktør for Uddannelseshuset og undervisningsforlaget EDUCA, samt lederposter inden for forsikringsbranchen m.m.
Kurset er opbygget ud fra egne erfaringer. Morgan er reklame-, sælger- og lederuddannet samt uddannet i NLP-psykologi.

Morgan har 25 års undervisningserfaring.