Sessions

Sessions og undervisning

Få det bedre med lidt hjælp!

“Jeg vil godt hjælpe dig med at få det bedre!”…
Moorggan Gersdorff:

Jeg har over 30 års erfaring som mental coach, udøver af bevidsthedsmedicin, inspirator, spirituel lærer, underviser, foredragsholder, professionel hypnotisør, behandler og forfatter.

Efter et uheld i 1986, udviklede jeg en bevidst form for intuitiv sanseopfattelse, blandt andet evnen til at se de energier der bestemmer menneskets fysiske og psykiske sundhedstilstand. Det er blandt andet denne evne jeg benytter, når jeg hjælper mine klienter.
Siden uheldet har jeg jævnligt modtaget undervisning fra den åndelige side. Det er denne undervisning som mine behandlinger, undervisning, kurser og mine bøger bygger på.

Den psykologiske årsag:

Nye undersøgelser viser, at vi fra barndommen har op imod 25.000 timers programmeringer og reaktionsmønstre liggende, som er med til at præge vort liv og helbred. Derfor mener vi det er vigtigt at kortlægge de dybtliggende følelser, der ligger og skaber uro og blokeringer i sjæl og krop, således at årsagen bliver ordentlig belyst og bearbejdet, i stedet for kun symptombehandling. Både den psykiske og fysiske årsag bør fjernes således, at klienten også i fremtiden forbliver sund og rask.

Det er vigtigt at huske, at alting tager tid. At få det bedre og blive sund og rask er en proces, der både kræver tålmodighed og samarbejde mellem behandler og klient.

Jeg kan derfor ikke på forhånd opstille en model på, hvor mange undervisnings/samtale/behandlingstimer hver klient skal have. Det kan være alt fra en enkelt gang til længere forløb.

HUSK:

Der findes ingen andre begrænsninger i verden end dem vi selv sætter. Og det er bedre at forebygge, end at lappe og reparere.

Ingen kan helbrede andre. Alle har imidlertid en indre helbreder, som kan aktiveres og styrkes til at hjælpe os med at få det bedre. Al helbredelse er en proces som tager tid, og kræver en målrettet bevidst indsats.

Vore tanker har indflydelse på vort helbred og på vor fysiske som psykiske tilstand. Derfor er det er vigtigt for helbredsprocessen, at finde årsagen til en „sygdom” eller skavank.

Hypnose

Hjælp til at overvinde alle former for angst, forbier, depressioner og meget andet…

Over 30 års professionel erfaring.

Få det bedre med lidt hjælp…

Vi hjælper dig med at ændre dine tanker og se tingene i nyt lys!

Få professionel hjælp til at fjernelse af fysiske- og psykiske smerter, stressreducering, udbrændthed, manglende energi, forebyggelse og meget andet…

Bliv Røgfri med garanti…

Kunne du tænke dig at få mere energi?, blive mere effektiv?…så er Bliv Røgfri kurset på 2×2 timer lige noget for dig!

Behandlingsform:

Som hjælpemidler i vort daglige arbejde anvender vi bl.a. foredrag, undervisning og behandlinger indenfor Klinisk Hypnose, Hypno-Psykologi, Dybde Psykologisk Healing, Udviklings-Psykologi samt Kropsignalopretning.

Hvem har brug for hjælp?

Der kan være mange årsager til at søge hjælp. Det kan være på grund af fysiske eller psykiske smerter, der gør ondt i kroppen. Eller for at blive afstresset, få energi, livsglæde og mere selvtillid.

Hos MOORGGAN hjælper vi gerne. Vi arbejder ud fra en forestilling om, at de ting som plager os fysisk eller psykisk, har deres udspring i den måde vi oplever og fordøjer vort liv på. Oplevelser som vi ikke har fået bearbejdet godt nok, sætter sig som blokeringer dybt inde i os, og er med til at begrænse os. Ved at anskue tingene på denne måde, vil det være muligt, at hjælpe de fleste mennesker med at blive friske og raske, når den tankemæssige årsag til problemet bliver fundet og bearbejdet. Det kan være oplevelser i forbindelse med en arbejdssituation eller af mere privat art.

Vi har også gode erfaringer med afhjælpning af dårlige rygge, piskesmæld, sportsskader, forstuvninger, kredsløbsforstyrrelser, hofter, astma, allergier, tobaksafvænning samt udbrændthed. Vi arbejder også med kost- og allergitests. Sammen med dig kortlægges årsagen til, at du har det dårligt. Derefter fjerner vi de tankemæssige blokeringer, som har forårsaget dine problemer.

Forebyggelse:

Du får fjernet problemet samtidig med, at du får en række gode råd og anvisninger, som sætter dig i stand til, selv fremover, at få et godt og harmonisk liv med livskvalitet.

Livsstilsændring:

Nye undersøgelser viser, at vi fra barndommen har op imod 25.000 timers programmeringer og reaktionsmønstre liggende, som er med til at præge vort liv og helbred. Derfor mener vi det er vigtigt at kortlægge de dybtliggende følelser, der ligger og skaber uro og blokeringer i sjæl og krop, således at årsagen bliver ordentlig belyst og bearbejdet, i stedet for kun symptombehandling. Både den psykiske og fysiske årsag bør fjernes således, at klienten også i fremtiden forbliver sund og rask.

Det er vigtigt at huske, at alting tager tid. At få det bedre og blive sund og rask er en proces, der både kræver tålmodighed og samarbejde mellem behandler og klient.

Se TV-dokumentaren “En ny chance” om Moorggan og nogle af hans klienter…

VIDEO KOMMER HER!!

En hudløs ærlig, ofte rørende beretning om mennesker, der finder lyset igen.

Anbefalinger m.m.

Smerter, depression og søvnløshed i forbindelse med overvægt…

Kris fik en slem depression med der til hørende panik-angst og o.c.d. Samtidig fik han, på grund af voldsom overvægt, utroligt stærke smerter i sine knæ…

Læs Kris egen beretning >>

——————————————————————————–

Fik hjælp efter to år med smerter

Læs Anitas egen historie om kampen for at slippe smerterne…

——————————————————————————–

MOORGGAN
tilbyder kurser, foredrag, undervisning, behandling i større og mindre grupper samt individuelt.

Ring til os på tlf. 4055 5626
Telefontid mandag til fredag ml. kl. 9.00 og 10.00
Eller send os en besked >>