Nødhjælps-Psykologi

NØDHJÆLPS – PSYKOLOGI  nodhjaelpspsykologi

Et forebyggende kursus der hjælper før eller hvis det går galt!

Formål:
Kurset “Nødhjælps-psykologi” byder på en række forskellige effektive teknikker, der sommetider kan være yderst nødvendige i hverdagen.
Kurset kan sammensættes efter ønsker og behov.
Kursusdeltagere på kurset kan være sagsbehandlere, social- og sundhedshjælpere, hospitalspersonale, tillidsfolk og ledere på alle niveauer.

Sammensæt dit kursus:
For at sikre at du og din virksomhed får mest muligt ud af kurset, er her beskrevet en række moduler, som du frit kan vælge imellem har også andre moduler du kan vælge.

Udbrændthed og energimangel:
Lige som et lys kan brænde ned, kan et menneske blive udbrændt og miste gnisten. At være udbrændt er en meget ubehagelig tilstand, som de fleste ingen udvej ser for at komme ud af igen. Med andre ord: Du er færdig. Helt færdig!

Det er min erfaringen at udbrændthed er en tilstand, som alle andre tilstande, som vi kan gøre noget effektivt ved og ændre, hvis vi vil. På kurset gennemgår vi effektive metoder og teknikker, som kan ændre selv den stærkeste udbrændthed.

Den psykologiske årsag: 
Det er vigtigt, at vi finder frem til den dybere psykologiske årsag til “problemet”, således at årsagsgrunden bliver belyst og bearbejdet.

Chockbearbejdning:
Desværre udsættes mange mennesker for slemme oplevelser, som stresser kroppen uheldigt og bringer uorden i vort system både fysisk og psykisk. Du lærer hvordan du tackler dårlige oplevelser og frustrationer, således at kroppen hurtig igen kommer i normal balance. Du lærer i denne forbindelse at harmonisere kroppens energibaner.

Arbejdsskader:
Rygproblemer og andre arbejdsskader er også tilstande, som oftes kan behandles let og smertefrit.

Dybde psykologiske samtaler:
Den der hjælper andre har undertiden selv brug for hjælp. Vi ser på problematikken og lærer hvordan dybde psykologiske samtaler kan bruges til at løse dette problem.
De etiske regler
Når vi arbejder tæt sammen med andre mennesker er det vigtigt, at vi kender til de etiske regler og viser respekt over for de mennesker vi er sammen med.

Følgende emner indgår ofte i kurset:
Udbrændthed
Mangel på energi
arbejdning
Tankens Muligheder
Psykologiske årsager
Dybde psykologiske samtaler
Arbejdsskader
Kommunikation
Etik
Døden
At komme videre
Afklaring
At kunne overbringe sørglige budskaber
Kropsignalopretning

Hvor dybt vi bevæger os ind i emnerne afhænger af deltagerne og hvad det indlærte senere skal anvendes til.

Underviser:
Mental coach Moorggan Gersdorff. Tidl. direktør for Uddannelseshuset og undervisningsforlaget EDUCA, samt lederposter inden for forsikringsbranchen m.m.
Moorggan er reklame-, sælger- og lederuddannet, samt uddannet i NLP-psykologi.

Kurset er opbygget ud fra Moorggan egne erfaringer som leder og underviser.