NLP og coaching

NLP OG COACHING

NLP og coaching i teori og praksis som ledeles- og udviklingsværktøj

“De eneste lykkelige mennesker jeg kender, er de, der gør et godt stykke arbejde for noget, som de synes er betydningsfuldt”.
A. Maslow (Amerikansk motivationsforsker)

1. modul – Fundament:

• NLP fundament og baggrund.
• Vore filtre.
• Sansemodeller.
• Instinktaktivering.
• Hvad øjnene fortæller.
• Behov og typer.
• Oplevelsens rammer.
• Sensitivitetsforståelse.
• Vore sanser.
• Målrettet motivation af sig selv og andre.

2. modul – Sproget og sansetyper:

Sproget som værktøj.
Fremtidscheck
Kontrolspørgsmål ved kommunikation og forelæggelse.
Vind gennem sympati.
Taber/vinder situationen
Behandling af indvendinger.
Ord som pegepind. At kunne sætte mål.
Følelser i forhandling. Forhandlingsmønstre.
Effektiv formidling af budskaber.
Kommunikation og forandring
Sprogets skjulte signaler.
Leg med ord.
Sproglig formulering via sanserne.

3. Multidimentionel tænketeknik og kreativitet:

Forskellen på endimensionel og multidimensionel tænknink.
Hindringer for kreativ tænkning.
Multidimensionel tænketeknik.
Metaforer.
Situationsbestemt tænkning.
Mentale billeder.
Modelling.

4. modul – Problemløsningsmodeller:

Tidslinier.
Løsning af konflikter.
Personlige ressourcer.
Planlægning og fremførelse af information.
Energier og påvirkninger.
Nødhjælpspsykologi.

5. modul – Sansemodeller og super Intuition:

Vore sanser.
Det sensitive menneske.
Udvidelse af vore sanser.
Kommunikation med det underbevidste.
Udvikling af super Intuition.
Sansetyper og adfærdsmønstre.
Spejling.
Kalibrering.
Årsag/virkning.

6. modul – kultur:

Srategi-implementering i focus.
Behovet for kultur.
Kultur og overtro.
Farlige antagelser.
Kulturens indflydelse på forandringsmiljøet.
At blive accepteret medlem af en ny gruppe.
Den lille forskel som gør den store forskel.
Humor som afvæbner.

7. modul – Coaching:

At coache.
Oplevelse og bedømmelse af andre.
Forskellige former for coaching.
Coaching af enkeltpersoner og grupper.
Aktiv lytning.
Spørgeteknikker.
Intelligente spørgsmål.
Eksempler på adfærdsmønstre.
Bevidsthed om dine egne begrænsninger som coach.
Når sagens kerne har personlig karakter.
Bevidsthed om gruppers blokeringer og samspilsdynamik..
Stress håndtering.
Forberedelse til coaching hvor mål, virkelighed og muligheder indgår som væsentlige parametre.

8. modul – Personlig udvikling:

Mit fundament.
At lære og være i vore følelser.
Den psykologiske årsag.
Vær arkitekt på dit eget liv.
Polariteter.
Kontekst-omformning.
Strategier og mål = Succes-skalaen.
Virkeligheden og vore muligheder.
Målrammen.

Praktiske oplysninger:

Undervisningen er delt op i 8 moduler. Hvert modul er på 2 dage, som enten afholdes i forlængelse af hinanden eller deles op i 2 enkelte dage med undervisning fra kl. 10.00 til ca. kl. 17.00. Hver lektion er på 50 minutter. Modulerne kan dog efter ønske fra deltagerne deles op i halve dage.

Underviser på kurset er Mental coach Moorggan Gersdorff.

Prisen er udregnet således, at det bliver billigere og billigere jo flere deltagere der er på holdet.

Prisen er inkl. let frokost/kaffe/te/kage og frugt.

Hele uddannelsesforløbet på 8 moduler skal betales inden kursusstart. Kan dog efter aftale betales af to gange.

Priserne pr. person for alle moduller inkl. materiale er:

Ved  1 person       = Kr. 20.000 kr. plus moms.
Ved  2 personer   = Kr. 18.000 kr. plus moms.
Ved  3 personer   = Kr. 17.000 kr. plus moms.
Ved  4 personer   = Kr. 16.000 kr. plus moms.
Ved  5 personer   = Kr.  15.000 kr. plus moms.
Ved  6 personer   = Kr.  14.000 kr. plus moms.
Ved  7 personer   = Kr.  13.000 kr. plus moms.
Ved  8 personer   = Kr.  12.000 kr. plus moms.
Ved  9 personer   = Kr.  11.000 kr. plus moms.
Ved 10 personer  = Kr.  10.000 kr. plus moms.
Ved 11 personer   = Kr.   9.000 kr. plus moms.
Ved 12 personer   = Kr.   8.500 kr. plus moms.