Kreativ Præsentationsteknik

paints-and-brush-vector_My_QjeD_KREATIV PRÆSENTATIONSTEKNIK

Baggrund:
Kurset blev til i 1988 efter at Moorggan fik en henvendelse fra IBM i Danmark, der manglede en overbygning til de mere almindelige kurser i præsentationsteknik. Det, man ønskede, var at lære medarbejderne at udtrykke sig mere farverigt gennem kreativ visualisering.

Siden har kurset vundet indpas hos en lang række virksomheder og organisationer i Danmark, og på Færøerne.

Mål:
At give deltagerne nye udtryksmidler til levende og aktivt at visualisere deres budskaber for herigennem lettere at sikre effektiv gennemslagskraft og indlæring og forståelse – f.eks. af teknisk og svært tilgængeligt stof eller salgsbudskaber.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til i salgs-, præsentations- og undervisningssituationer at kunne fortælle et visuelt og levende sprog, samt at kunne fremstille budskabet ved illustrationer på en spændende måde.

Målgruppe:
Instruktører, sælgere, konsulenter samt ledere og medarbejdere, med særlige præsentations- og informationsopgaver.

Indhold:
Undervisningen relateres til deltagernes egen situation og de virkemidler, der er brug for i den henseende.

Efter aftale anvendes ITV til at supplere den mundtlige feedback.

Varighed:

Fra 1 – 5 dage afhængig af indhold, samt evt. brug af ITV.

Eksempelvis kan et grundkursus på 1 – 2 dage foreslås. Eventuelt senere suppleret med en overbygning af 1 til 2 dages varighed.

Underviser:
Underviser på kurset er Mental coach Moorggan Gersdorff, som også er idémanden bag kurset. Han er tidl. direktør for Uddannelseshuset og forlaget EDUCA, samt har haft lederposter inden for forsikringsbranchen m.m.