Krystalkuglen

KRYSTALKUGLEN Moorggan-trans

Moorggan fik røntgenblik:
Af Henny Marie Jensen, www.krystalkuglen.dk

I mange år arbejdede den nu 65-årige Moorggan Gersdorff fra Langebæk i forsikrings- og uddannelsesbranchen, hvor han blandt andet beskæftigede sig med uddannelse og kommunikation. Men på grund af en ulykke i 1986 hvor han fik åbent kraniebrud, blev der vendt helt om på hans liv: Pludselig åbenbarede der sig en helt ny verden for ham. Han udviklede et clairvoyantisk røngentblik, så han er i stand til at se ind i andre menneskers indre og se hvor deres energier er blokeret. Det gjorde ham meget bange i starten. Han troede, hans hjerne havde taget skade. I dag bruger han sine usædvanlige evner på at hjælpe andre.

I 1986 blev Moorggan Gersdorff, den gang bosiddende i København, ramt i hovedet at en stor sten. Efter en tur på skadestuen, hvor han blev syet med adskillige sting uden bedøvelse, gik han rundt i en mærkelig nærmest “hjernedød” tilstand.

Moorggan beretter: “Jeg var vant til at tankerne fløj igennem mit hoved. Men nu var det som om, der pludselig var lukket helt af til den øverste etage. Alt hvad jeg foretog mig, gjorde jeg på rygraden. På det tidspunkt var jeg direktør for en af Danmarks største uddannelsesvirksomheder, hvor jeg blandt andet lavede kurser for forskellige store erhvervsvirksomheder. Under et besøg hos Lego i Billund troede jeg, at jeg var blevet rablende vanvittig. Jeg oplevede hvordan væggene i det pensionat hvor jeg var indlogeret, talte til mig. Og hvordan min bøf begyndte at skrige, da jeg ville skære i den”.

Så det var ikke underligt at Moorggan Gersdorff blev bange og ude af sig selv: Ganske kort tid efter turen til Billund havde han endnu en underlig oplevelse. Pludselig som han sad og arbejdede på sit kontor, så han i et øjebliks flash at opvaskemaskinen der hjemme var gået i stykker og vandet strømmede ud i køkkenet med store skader til følge.

Moorggan tænkte at det ikke kunne passe, idet han netop havde købt en opvaskemaskine som sælgeren havde forsikret havde en særlig ventil der ville forhindre en eventuelt vandskade. “Men, fortæller Moorggan, “jeg så at ventilen var gået i stykker, så jeg smed alt hvad jeg havde i hænderne og styrtede hjem. Og ganske rigtigt, så lækkede vaskemaskinen vand. Hvis jeg først var kommet hjem efter arbejdstid, ville skaden have været lige så stor, som jeg så det”. Han kunne ikke selv lukke for vandet og måtte tilkalde en blikkenslageren der kom og konstaterede, at det var den lille ventil, der ikke virkede.

At Moorggan skulle have en stor sten i hovedet, før han vågnede op mener han ikke er tilfældigt. Hans motto er i dag: “Der er intet mindre tilfældigt, end tilfældigheder!”

“Jeg er overbevist om at der findes kræfter som hjælper os på vej , hvis vi ikke selv lytter efter signalerne i vort indre. Sandheden er nok, at jeg af al magt forsøgte at fortrænge mine specielle evner, og så måtte “skæbnen” jo tage sagen i egen hånd”. Faktisk ved Moorggan i dag, at han er født ud af en familie der i generationer fra to sider har haft evner til at se frem og tilbage i tiden samt haft varme “helbredende” hænder.

Moorggan erkender i dag, at han kan se en verden, som ikke alle kan se. Og i 1989 startede han virksomheden Inter-Training, som senere blev omdøbt til Caberlain (og nu hedder MOORGGAN). I 1994 valgte han på heltid at hjælpe andre mennesker. Tidligere var det mest kurser for erhvervslivet han beskæftigede sig med.

Sammen med sin kone Gitteibi tilbyder han i dag hjælp til selvhjælp og kurser i både dybde psykologisk healing; super intuition, hypnopsykologi, tankens kraft, transformationspsykologi og lignende åndelige discipliner. Men også kurser som “Elefant-sprog og Nødhjælps-psykologi, er kurser som de udbyder. Alt kan læres, forsikrer Moorggan og hans kønne rødhårede kone Gitte Ditte.

Det er ligesom at køre bil; nogen mennesker har behov for flere undervisningstimer end andre, før det lykkes at få kørekort. Og ikke alle bliver lige gode bilister, uanset hvor mange undervisningstimer de får.
Livet med mit røngentsyn:

Som nævnt er Moorggan ikke bare seende: Efter ulykken udviklede han også et røntgensyn. Han ser ind i menneskers kroppe, ser deres organer og finder frem til både fysiske og psykiske ubalancer.

Energierne viser sig f.eks. som forskellige farver. Hvis energibanerne er blokeret så energierne ikke kan løbe frit rundt i kroppen, så viser ser Moorggan disses ubalancer og hvor i kroppen de findes.

Om første gang Morgan oplevede sit røntgensyn fortæller han: “Ved en nordisk uddannelseskonference, hvor jeg var konferencesekretær, mødte jeg en kvinde, som jeg ikke havde set i en årrække. Hun var uddannelseschef og jeg solgte, som nævnt, kurser. Jeg inviterede hende ud i virksomheden, hvorefter vi gik på restaurant for at sludre lidt om gamle dage, og hun fortalte, at hun var blevet alvorligt syg under en rejse til Italien. Lægerne der nede mente, der var noget galt med hendes hjerte. Pludselig kunne jeg se lige igennem hende og se at det slet ikke var hjertet, men derimod lungerne det var galt med. De er for store.

Da jeg fortalte hende, hvad jeg så, blev hun dybt berørt og lige som jeg selv en smule forskrækket. Det viste sig nemlig at lægerne i Danmark, ganske som jeg, havde konstateret at det var lungerne det handlede om og ikke hjertet. Da jeg tidligere havde hjulpet hende med en dårlig hals, spurgte hun, om jeg ville prøve at heale hende, selvom lægerne sagde at den slags ikke kunne repareres.
Folk i restauranten gloede, da jeg rejste mig og gik over og lagde hænderne på hendes skuldre og healede hende. Senere konstaterede lægen med stor undren, at hendes lunger var blevet normale.

Kunne læse tanker:

I starten af sin “nye karriere” kunne Moorggan også læse tanker. Men denne evne har han nu frabedt sig.

Tanker bør være ens egne. Jeg følte det var uetisk, når de ikke kunne tænke om mig og andre, hvad de ville, uden at jeg viste det. Det var for mig en krænkelse af privatlivets fred, så den evne fik jeg altså lukket af for.

Der er ikke noget mystisk i det jeg og min kone laver. Alt i denne verden er opbygget af atomer og molekyler. Det har verdens førende viden-skabsmænd for længst bevist, og det vil vel ingen betvivle. Disse atomer og molekyler svinger i forhold til hinanden i forskellige frekvenser, alt efter om de er bestanddele af en sten, et menneske eller en regndråbe. Disse svingningsfrekvenser skal holde sig indenfor en bestemt harmo-nieramme. Gør de ikke det, opstår der det, vi inden for den alternative sygdomsbehandling kalde over- eller underenergi.

Der kan også opstå fysiske blokeringer, så et eller flere områder på kroppen afskæres totalt for svingningsimpulser. Og så er det, vi får fysiske smerter og/eller psykiske skavanker. Det vi gør, når vi healer, er ganske enkelt at opløse de blokeringer der spærrer for energien, så ny energi kan tilføres til et organ der er i underskud og overenergi kan fjernes, hvis der er for meget af det.

Moorggan og hans kone Gitteibi arbejder ikke med traditionel healing, men med det de kalder “Dybde Psykologisk Healing”. En ny form for healing, som Morgan har fået kanaliseret. Traditionel healing tager oftes lang tid, mens en behandling med “Dybde Psykologisk Healing”, normalt giver mærkbare resultater straks efter endt behandling.

Gennem årene har Moorggan og hans kone hjulpet mange mennesker med at få et bedre liv med livskvalitet. Det er lige fra nedsat hørelse, dårlige rygge, piskesmæld og sportskader til forstuvninger, kredsløbsforstyrrelser til dårlige hofter, astma, allergier og tobaksafvænning, de arbejder med. Sammen med klienten kortlægger de årsagen til dårligdommene, hvorefter de ved hjælp af forskellige metoder og teknikker fjerner de tankemæssige blokeringer, som har forårsaget problemerne.Gennem årene har Moorggan og hans kone hjulpet mange mennesker med at få et bedre liv med livskvalitet. Det er lige fra nedsat hørelse, dårlige rygge, piskesmæld og sportskader til forstuvninger, kredsløbsforstyrrelser til dårlige hofter, astma, allergier og tobaksafvænning, de arbejder med. Sammen med klienten kortlægger de årsagen til dårligdommene, hvorefter de ved hjælp af forskellige metoder og teknikker fjerner de tankemæssige blokeringer, som har forårsaget problemerne.

Forebyggelse:

Når problemet er fjernet får klienten en række gode anvisninger, som sætter vedkommende i stand til selv fremover at få et godt og harmonisk liv med livskvalitet. Forebyggelse er en nødvendighed fortæller Moorggan og Gitteibi. Alle ved at en bil med jævne mellemrum skal til service. Det er imidlertid lige så vigtigt, at vi selv bliver checket med jævne mellem-rum!

I dag bor Gitteibi og Moorggan Gersdorff i Langebæk på en dejlig landejendom. Her passer de deres to vidunderlige hunde Mia og Nicki, og går lange turer i de dejlige skove, der ligger tæt ved bopælen

Moorggan er ligeglad om andre tror på hans evner. For han ved, hvad han kan, og så må andre gerne tvivle eller mene, hvad de vil!