Glimt af fremtidens healing

GLIMT AF FREMTIDENS HEALING C:UsersMorganDocumentsgamme

Lær af universet…

Kursus Glimt af fremtidens healing

Kursusforløb: 2 dage.

Dato: Lørdag og søndag d. 20. – 21. august 2011

Pris: 1.560 kr.*

Grundlag:
Kurset bygger på den undervisning som jeg gennem mange år har modtaget fra den åndelige side, samt mine erfaringer fra mit mange årrige arbejde med at hjælpe mennesker med fysiske- og psykiske problemer.

Undervisning:
Gennem årene er jeg blevet meget bevidst om vigtigheden i at finde “årsags problem stillingen”.

Det er vigtigt, at der ikke kun er tale om behandling, men også undervisning i årsagen til ”problemet”. Samt hvad der kan/bør gøres for at fortsat at være velfungerende i fremtiden.

På kurset lærer du hvordan den nødvendige balance mellem krop, ånd og sjæl opnås og bevares, så „sygdomme” minimeres eller helt undgås.

Vi arbejder med:
På kurset lærer du at bruge de teknikker som jeg selv med stort held og succes bruger hver eneste dag i mit arbejde. Viden om: Kropsignalopretning, nulpuktsfeltet, bevidst kommunikation med kroppens bevidsthedsniveauer, ændring af kroppens reaktionsmønstre, hypno-Psykologi, „Universel laserhealing” m.m.

Desuden lægges det vægt på den nyere lægelige forskning fra blandt andet lægerne og forfatterne Deepak Chopra & Shafica Karagulla, samt mit samarbejde med med sygehuspersonalet på Rogaland Sentralsykehus i Norge, om at hjælpe mennesker med uforklarlige smerter eller andre symptomer, hvor det lægelige system ikke umiddelbart kunne finde årsagen.

Kontakt til medier:

Jeg har flere gange på dansk og norsk TV demonstreret mine metoders effektivitet, og vil med dette kursus sikre, at denne viden bliver tilgængelig for alle, der har lyst til at hjælpe andre og sig selv

* Normalpris 1.950 kr. minus 25% jubilæumsrabat.

Alle regninger der udskrives til virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal Ifølge Told og Skat, pålægges moms.

Tilmelding til kan ske ved udfyldelse af tilmeldingsskemaet.
Klik her for at komme til tilmeldingsformularen >>